سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

Third International Conference on New Perspectives in Accounting, Management and Entrepreneurship

پوستر سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و  کارآفرینی

سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی