کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

National Conference on New Research in Accounting, Management and Entrepreneurship

پوستر کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی