دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، شهریور ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی

The 2nd National Conference on New Perspectives in Accounting, Management and Entrepreneurship

پوستر دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و  کارآفرینی

دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی