ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

6th National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری