چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

4th National Conference Economics, Management and Accounting

پوستر چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری