سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری

Third Annual National Economic, Management and Accounting Conference

پوستر سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری

سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز - سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری