دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری

پوستر دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری