پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

5th National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری