هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، شهریور ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

7th International Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ، دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک