ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، آذر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

The 6th International Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک