پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

Fifth International Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک