سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک، مهر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

3rd International Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک