ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی، تیر ماه 99

ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

The 6th National Conference on Optimization in Science and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹ توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

-بهینه سازی مصرف انرژی
-بهینه سازی در کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات
-نقش هوشمند سازی در بهینه سازی
-بهینه سازی در عمران، معماری و شهرسازی
-بهینه سازی تاسیسات و ساختمان
-بهینه سازی و محیط زیست
-بهینه سازی اقتصادی و مالی
-مدیریت و بهینه سازی
-بکارگیری علوم ریاضیات، فیزیک و شیمی در مدلسازی و بهینه سازی
-بهینه سازی در مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی
-نقش فرهنگ و اجتماع در بهینه سازی
-آموزش، برنامه ریزی و کارآفرینی در بهینه سازی
-بهینه سازی منابع انسانی، سرمایه و منابع اولیه
-و سایر موضوعات مرتبط با بهینه سازیمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی