ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی، تیر ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

The 6th National Conference on Optimization in Science and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی

ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم و مهندسی