سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

The Third National Conference on Optimization in Sciences and Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی