دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، دی ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

Second National Conference on Optimization in Sciences and Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۴ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی