چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

The Fourth National Conference on Optimization in Science and Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس
-بهینه سازی مصرف انرژی
-بهینه سازی در کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات
-نقش هوشمند سازی در بهینه سازی
-بهینه سازی در عمران، معماری و شهرسازی
-بهینه سازی تاسیسات و ساختمان
-بهینه سازی و محیط زیست
-بهینه سازی اقتصادی و مالی
-مدیریت و بهینه سازی
-بکارگیری علوم ریاضیات، فیزیک و شیمی در مدلسازی و بهینه سازی
-بهینه سازی در مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی
-نقش فرهنگ و اجتماع در بهینه سازی
-آموزش، برنامه ریزی و کارآفرینی در بهینه سازی
-بهینه سازی منابع انسانی، سرمایه و منابع اولیه
-و سایر موضوعات مرتبط با بهینه سازیمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی