ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

6th National Conference on Electrical Engineering and Information Technology

پوستر ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات