سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شهریور ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات