چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

4th National Conference on Electrical Engineering and Information Technology

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات