دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پوستر دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات