نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مرداد ماه ۱۳۹۵

نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پوستر نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات