پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، خرداد ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

5th National Conference on Electrical Engineering and Information Technology

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات