هفتمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 7th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology

پوستر هفتمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

هفتمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات