ششمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Sixth International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology

پوستر ششمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ششمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات