دومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، فروردین ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The second International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology

پوستر دومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات