سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Third International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology

پوستر سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات