اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

First International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology

پوستر اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات