پنجمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Fifth International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology

پوستر پنجمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پنجمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات