بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

The 28th International Computer Conference of Iran Computer Association

پوستر بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران