بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

Twenty-seventh International Computer Conference of the Iranian Computer Associatio

پوستر بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن کامپیوتر ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران