بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۹۹

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

26th International Computer Conference Computer Society of Iran

پوستر بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،انجمن کامپیوتر ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران