چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، مهر ماه ۱۳۸۸

چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

14th annual International CSI Computer Conference

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن کامپیوتر ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران