شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹

شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

16th annual CSI Computer Conference

پوستر شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،انجمن کامپیوتر ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران