پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۸۸

پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران

15th Annual Conference of Computer Society of Iran

پوستر پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران

پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،انجمن کامپیوتر ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران