دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

Twelfth National Conference on Command and Control of Iran

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران