هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)، آذر ماه ۱۳۹۳

هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)

8th The National Conference of Command, Control, Communication and Computers & Intelligence (C4I)

پوستر هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)

هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I) در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه هوايي شهيد ستاري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)