سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، آبان ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

3rd Conference of Iran

سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایراندانشگاه صنعتي مالك اشتر در شهر تهران برگزار گردید.