نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

9th The National Conference of Command, Control, Communication and Computers & Intelligence (C4I)

پوستر نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه خوارزمی،دانشگاه خوارزمي و انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران