ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، آذر ماه ۱۳۹۱

ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

6th Conference of Irans Scientific Society of Command, Control, Communications, Computers and Intelligences

پوستر ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایراندانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي و انجمن علمي فرماندهي و كن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران