هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، اسفند ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

Seventh National Conference on Accounting, Financial Management and Investment

پوستر هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمي و حرفه اي مديران و حسابداران گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری