دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری اسفند 92

دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

The Second Conference on Accounting, Financial Management and Investment

پوستر دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری (با هدف ارتقاء دانش حسابداری و مدیریت مالی) در تاریخ 24 بهمن 1392 در گرگان برگزار می شود.


محورهای کنفرانس:

- چالش های تحقیقات حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران
- رویکردهای حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی
- مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت
- بازار یابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار
- شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار
- سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی
- جذب سرمایه گذاری بین المللی, ثبات اقتصادی و سیاسی
- رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- استانداردسازی ملی برای حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
- اخلاق حرفه ای در حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- مهندسی مالی, رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
- حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی
و کلیه مباحث مربوط به حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری


دبیر علمی: دکتر ابراهیم عباسیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری