پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، بهمن ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

Fifth National Conference on accounting, financial and investment management

پوستر پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمي و حرفه اي مديران و حسابداران گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری