پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری بهمن 95

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

Fifth National Conference on accounting, financial and investment management

پوستر پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

- چالشهای تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایهگذاری در ایران
- رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایهگذاری
- مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی
- مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت
- بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایهگذاری پایدار
- شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایهگذاری پایدار
- سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی
- جذب سرمایه گذاری بین المللی، ثبات اقتصادی و سیاسی
- رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
- اخلاق حرفه ای در حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- مهندسی مالی، رویکردها و چالشها و تحقیقات کاربردی و تئوری
- حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی
- و کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

همچنین کنفرانس بخش ویژه ای به مقالاتی که در مورد رشته های مختلف مدیریت باشد اختصاص خواهد دادمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری