چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، بهمن ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

Fourth National Conference on accounting, financial and investment management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر،دانشگاه آزاداسلامي واحد آزادشهر و انجمن علمي و حرفه اي مديران و حسابداران گلستان در شهر آزاد شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری