چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری بهمن 94

چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

Fourth National Conference on accounting, financial and investment management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر و انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آزاد شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

- چالشهای تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایهگذاری در ایران
- رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایهگذاری
- مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی
- مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت
- بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایهگذاری پایدار
- شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایهگذاری پایدار
- سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی
- جذب سرمایه گذاری بین المللی، ثبات اقتصادی و سیاسی
- رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
- اخلاق حرفه ای در حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- مهندسی مالی، رویکردها و چالشها و تحقیقات کاربردی و تئوری
- حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی
- و کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

همچنین کنفرانس بخش ویژه ای به مقالاتی که در مورد رشته های مختلف مدیریت باشد اختصاص خواهد دادمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری