کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری بهمن 91

کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

The Conference on Accounting, Financial Management and Investment

پوستر کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:

کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری با هدف ارتقاء دانش حسابداری و مدیریت مالی برگزار می گردد. در حال حاضر دانش حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری با چالش های فراوانی در کشور مواجه است که نقطه شروع این مشکلات, تخصصی سازی اندک و با اثربخشی کم این زمینه های علمی در مراکز علمی و دانشگاه ها است که باعث شده روند خلق دانش و پیشرفت رو به جلوی حسابداری, مدیریت مالی و مباحث مختلف سرمایه گذاری با کندی فراوان صورت بگیرد و در بسیاری از موارد متوقف گردد. این در حالی است که شاهد تحقیقات زیادی از لحاظ کمی توسط محققین گرانقدر در سطح کشور هستیم, لکن نتیجه این تحقیقات کمتر به دانش جدیدی تبدیل می گردد. در این کنفرانس قصد داریم ضمن مطرح نمودن آخرین دستاوردهای علمی, آنها را در بوته نقد و نظرسنجی صاحبنظران و اندیشمندان قرار داده و محیطی را خلق دانش و انتقال آنها با محیط کسب و کار فراهم آوریم.
 

محور های همایش:
 
- چالش های تحقیقات حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران

- رویکردهای حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- مباحث جدید مدیرت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی

- مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت

- بازار یابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار

- شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار

- سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی

- جذب سرمایه گذاری بین المللی, ثبات اقتصادی و سیاسی

- رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- استاندارسازی ملی برای حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- لزوم به کارگری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها

- اخلاق حرفه ای در حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- مهندسی مالی, رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی

- حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی

و کلیه مباحث مربوط به حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاریمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری