ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری اسفند 96

ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

The Sixth Conference on Accounting, Financial and Investment Management

پوستر ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.


محور های کنفرانس:
- چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران
- رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی
- مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت
- بازار یابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار
- شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار
- سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی
- جذب سرمایه گذاری بین المللی, ثبات اقتصادی و سیاسی
- رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
- اخلاق حرفه ای در حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- مهندسی مالی, رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی و تئوری
- حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی
و کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 همچنین کنفرانس بخش ویژه ای به مقالاتی که در مورد رشته های مختلف مدیریت مربوط باشد اختصاص خواهد داد

 مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری