ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، اسفند ماه ۱۳۹۶

ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

The Sixth Conference on Accounting, Financial and Investment Management

پوستر ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمي و حرفه اي مديران و حسابداران گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری