چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

Fourth National Conference on accounting, financial and investment management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاداسلامی واحد آزادشهر و انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر آزاد شهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- چالشهای تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایهگذاری در ایران
- رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایهگذاری
- مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی
- مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت
- بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایهگذاری پایدار
- شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایهگذاری پایدار
- سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی
- جذب سرمایه گذاری بین المللی، ثبات اقتصادی و سیاسی
- رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
- اخلاق حرفه ای در حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- مهندسی مالی، رویکردها و چالشها و تحقیقات کاربردی و تئوری
- حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی
- و کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

همچنین کنفرانس بخش ویژه ای به مقالاتی که در مورد رشته های مختلف مدیریت باشد اختصاص خواهد دادمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری