ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

6th International Conference on Biology and Earth Sciences

پوستر ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین