اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

First International Conference on Biology and Earth Sciences

پوستر اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین