دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

Second International Conference on Biology and Earth Sciences

پوستر دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین