پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

The 5th International Conference on Biology and Earth Sciences

پوستر پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین

پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین